Номадс катеринг энд интегрэйтед сервисис ХХК лого
EN
Албан байгууллага болон гэрийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ camel icon
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг мэргэжлийн багт даатгаж, өөрсдийн үндсэн бизнесд анхаарлаа хандуул

Бид өөрсдийн туршлага, ноү-хау дээр үндэслэн Улаанбаатар хотод байрлах дотоод, гадаадын албан байгууллагуудад олон улсын түвшинд хүрсэн албан байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээг санал болгохын зэрэгцээ гадаад ажилчдын гэр байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг. Манай үйлчилгээнд:

• Тогтмол цэвэрлэгээ
• Тусгай болон нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ
• Орон сууцны цэвэрлэгээ
• Нүүлгэлтийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ
• Долоо хоног тутмын цэвэрлэгээ
• Сард тутмын цэвэрлэгээ
• Улирал тутмын цэвэрлэгээ
• Тусгай цэвэрлэгээ

Номадс Катеринг энд Интегрэйтэд Сервисис ХХК
© 2015 он Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан