Номадс катеринг энд интегрэйтед сервисис ХХК лого
EN
Хог хаягдал, хортон шавьж устгалын үйлчилгээ camel icon
Хортон шавьжаас газар нутгаа хамгаалая

Бид европийн холбооны журмын дагуу хог хаягдалаа зайлуулдаг ба шаардлагатай тохиолдолд бид гэр ахуйн хог хаягдал болон аюултай хог хаягдалын хувьд шатаах байгууламж, гал тогооны хаягдалын хувьд ялзмагийн байгууламж ашиглах эсэх дээр орчин үеийн технологи бүхий шаардлагатай нөхцлийг ханган ажилладаг.

Ус болон хаягдал ус боловсруулалт
Бидний үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн зарим газарт ус хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлсийн нэг байдаг учраас усны нөөцөд хянамгай, хайр гамтай хандах нь амин чухал асуудал байдаг. Бид хаягдал ус боловсруулах систем, боловсруулалтын өмнөх систем болон ус дахин боловсруулах системийг суурилуулж ажиллуулдаг.

Хортон шавьж устгалын хяналт
Бидний үйл ажиллагааны журам ISO 14001 стандартын дагуу боловсруулагдсан тул бид ажилтануудаа сургалтанд тогтмол хамруулдаг бөгөөд хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад хүрсэн шинэ материал ашиглан шинэ арга технологийг нэвтрүүлж ажилладаг.
Номадс Катеринг энд Интегрэйтэд Сервисис ХХК
© 2015 он Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан